Vergeet het BTW voor privé gebruik niet aan te geven!

In de laatste BTW aangifte van het jaar dient u voor verschillende zaken het privé gebruik aan te geven.
Hieronder vindt u een opsomming voor de zaken waarvoor dit het geval kan zijn:

  • Correctie BTW privé gebruik auto:  indien u of uw medewerkers met een zakelijke auto meer dan 500 kilometers privé heeft gereden, dan dient u in de laatste aangifte 2,7% van de cataloguswaarde als privé gebruik aan te geven. Is de auto echter al meer dan vijf jaar in uw onderneming of betreft het een auto die zonder BTW is aangeschaft, dan hoeft u slechts 1,5% te corrigeren.
  • Correctie BTW voor privé gebruik van gas, water en energie.
  • Correctie BTW voor gebruik van goederen die niet voor bedrijfsdoeleinden bedoeld zijn die u of uw werknemers voor privé doeleinden gebruikt hebben.
  • Mogelijke herziening voorbelasting op (on)roerende zaken.

BTW nummers controleren van buitenlandse ondernemers!

Indien u aan afnemers binnen de EU goederen of diensten levert, mag u in de regel de verleggingsregeling toepassen.  Voorheen kon u telefonisch controleren of het buitenlandse BTW nummer geldig was. Voortaan kunt u alleen nog via de website van de Europese Commissie de geldigheid van een BTW nummer controleren. Via ec.europa.eu/taxation_customs/vies?locale=nl kunt u controleren of het juiste BTW nummer is doorgegeven en dit kunt u als bewijs afdrukken in uw dossier!