Vergeet het BTW voor privé gebruik niet aan te geven!

In de laatste BTW aangifte van het jaar dient u voor verschillende zaken het privé gebruik aan te geven.
Hieronder vindt u een opsomming voor de zaken waarvoor dit het geval kan zijn:

  • Correctie BTW privé gebruik auto:  indien u of uw medewerkers met een zakelijke auto meer dan 500 kilometers privé heeft gereden, dan dient u in de laatste aangifte 2,7% van de cataloguswaarde als privé gebruik aan te geven. Is de auto echter al meer dan vijf jaar in uw onderneming of betreft het een auto die zonder BTW is aangeschaft, dan hoeft u slechts 1,5% te corrigeren.
  • Correctie BTW voor privé gebruik van gas, water en energie.
  • Correctie BTW voor gebruik van goederen die niet voor bedrijfsdoeleinden bedoeld zijn die u of uw werknemers voor privé doeleinden gebruikt hebben.
  • Mogelijke herziening voorbelasting op (on)roerende zaken.

Drink maar niet tijdens werktijd!

Drinken onder werktijd is in de meeste ondernemingen absoluut niet toegestaan. Sommigen ondernemingen zijn zo gefocust op de regels dat er geen speld is tussen te krijgen. Dit ondervonden ook twee stewardessen van de KLM die al respectievelijk 33 en 20 jaar in dienst waren. Tijdens de lunch besloten de dames een glaasje wijn en een biertje te drinken. Cabinepersoneel mag in de regel tien uur voor het zich moeten melden op het vliegveld geen alcohol drinken. Waar in het verkeer een maximum promillage geldt van 0,5 is dat voor vliegtuigpersoneel slechts 0,2 promille.

De stewardessen beseften niet dat hun vlucht van die nacht binnen de tijdslimiet viel.  Het gevolg: ontslag op staande voet! De dames gingen nog in beroep maar het mocht niet baten…

MKB Winstvrijstelling gaat omhoog!

Ondernemers voor de inkomstenbelasting besparen in 2013 inkomstenbelasting. De invoering van de Wet uniformering loonbegrip heeft tot gevolg dat de ondernemers voor de inkomstenbelasting een stijgiging van de MKB winstvrijstelling van 12% naar 14% van de winst na de reeds geldende  ondernemersaftrek.

 

BTW nummers controleren van buitenlandse ondernemers!

Indien u aan afnemers binnen de EU goederen of diensten levert, mag u in de regel de verleggingsregeling toepassen.  Voorheen kon u telefonisch controleren of het buitenlandse BTW nummer geldig was. Voortaan kunt u alleen nog via de website van de Europese Commissie de geldigheid van een BTW nummer controleren. Via ec.europa.eu/taxation_customs/vies?locale=nl kunt u controleren of het juiste BTW nummer is doorgegeven en dit kunt u als bewijs afdrukken in uw dossier!